Tôi có hách dịch không?

Có nhiều loại người khác nhau trên thế giới, một số là bình thường và một số thích khẳng định quyền kiểm soát của họ đối với người khác và loại người đó được gọi là hách dịch. Nếu bạn muốn biết mình có hách dịch hay không thì hãy làm bài trắc nghiệm này để tìm hiểu.

Bạn có phải là người hách dịch?

Những người hách dịch là những người thích làm chủ mọi người xung quanh và cũng muốn khẳng định quyền lực đối với họ. Họ muốn mọi thứ phải được hỏi đến lúc đó và nên được nói với họ trước và chỉ nên làm theo ý họ. Họ không phải là những người bạn tốt với mọi người xung quanh và mọi người cũng thích tránh xa những người như vậy. Nếu bạn muốn biết liệu mình có hách dịch hay không, hãy làm bài trắc nghiệm này để tìm hiểu.

Tôi có hách dịch không?

Nếu bạn muốn biết liệu mình có hách dịch hay không, hãy làm bài kiểm tra này để tìm hiểu vì bài kiểm tra này rất dễ và nhanh. Câu đố này cũng rất thú vị và chính xác.


đúng

Đúng vậy, bạn là một người hách dịch, thích kiểm soát mọi thứ nhưng hành vi này có thể thay đổi được nếu bạn tự mình cố gắng.Không

Không, bạn hoàn toàn không hách dịch.